WEB TRAGET - Tragete Shqiperi
Rregullore

PLOTESIMI I FORMULARIT

Plotesimi i formularit eshte kusht qe te jeni pjese e TragetWeb pasi te plotesoni formularin nga administratoret do te keni drejte qe te lidheni me sistemin TragetWeb per te bere blerjen e biletes se Tragetit.

TragetWeb ka nje rregullore e rendesishme qe para se te paiseni me username dhe password eshte mire ta lexoni. Nese jeni dakord me ate rregullore atehere do paiseni me username dhe password.

Sigurohuni mire qe te dhenat te jepen sakt si shembull e rendeishme Username dhe Password si dhe te dhenat e kontaktit Email dhe Telefon. Administrata e Traget web do te dergoj nje email me detajet shtese mbi prenotimit te nje bilete.

Per cfardo problemi rreth regjistrimit ose shitjes kontaktoni me numrat ne contact us ose ne email : [email protected]


 

 

 

   Plotesoni te gjitha te dhenat per regjistrimin e nje perdoruesi

USERNAME :
PASWORD : Show
EmriMbiemri :
Agjensia :
Qyteti :
Shteti :
Telefon :
Email :

Sigurohuni qe te gjitha te dhenat jane dhene ashtu sic kerkohet, ky regjistrim
eshte i rendesishem sepse cdo gje do ngarkohen me kete emer perdorues (username)
Para se te regjistrohuni ju lutem lexone rregulloren e perdorimit te sistemit.

 
TragetWeb Copyright 2017 all rights reserved - Cookie Policy | Privacy | Terms Of Service